+994516428285                    
Generatorlar Iveco
GENERATORLARkVAMÜHƏRRİKALTERNATORTİPƏTRAFLI
STRONG G30IS33F32AM1A STAMFORD KABİN TİPLİ
STRONG G45IS45NEF45AM1A STAMFORD KABİN TİPLİ
KING G60IS66NEF45SM1A STAMFORD KABİN TİPLİ
KING G80IS88NEF45SM3 STAMFORD KABİN TİPLİ
QUEEN G100IS110NEF45TM2A STAMFORD KABİN TİPLİ
QUEEN G130IS131NEF45TM3 STAMFORD KABİN TİPLİ
QUEEN G150IS-E3155NEF67TE1PV STAMFORD KABİN TİPLİ
QUEEN G170IS170NEF67TM4 STAMFORD KABİN TİPLİ
ROYAL G200IS220NEF67TM7 STAMFORD KABİN TİPLİ
ROYAL G250IS275CURSOR87TE3 STAMFORD KABİN TİPLİ
ROYAL G300IS330CURSOR87TE4 STAMFORD KABİN TİPLİ
OLYMPUS G350IS385CURSOR13TE2 STAMFORD KABİN TİPLİ
OLYMPUS G400IS440CURSOR13TE3 STAMFORD KABİN TİPLİ
MAGNUM G500IS550CURSOR13TE7 STAMFORD KABİN TİPLİ
MAGNUM G600IS600CURSOR16TE1W STAMFORD KABİN TİPLİ
ALPHA G30IO33F32AM1A STAMFORD AÇIQ TİPLİ
ALPHA G45IO45F32SM1A STAMFORD AÇIQ TİPLİ
BETA G60IO66NEF45SM1A STAMFORD AÇIQ TİPLİ
BETA G80IO88NEF45SM3 STAMFORD AÇIQ TİPLİ
GAMMA G100IO110NEF45TM2A STAMFORD AÇIQ TİPLİ
GAMMA G130IO131NEF45TM3 STAMFORD AÇIQ TİPLİ
GAMMA G150IO150NEF67TM4 MECCALTE AÇIQ TİPLİ
STAR G170IO170NEF67TM4 STAMFORD AÇIQ TİPLİ
STAR G200IO220NEF67TM7 STAMFORD AÇIQ TİPLİ
STAR G250IO275CURSOR87TE3 STAMFORD AÇIQ TİPLİ
STAR G300IO330CURSOR87TE4 STAMFORD AÇIQ TİPLİ
DELTA G350IO385CURSOR13TE2 STAMFORD AÇIQ TİPLİ
DELTA G400IO440CURSOR13TE3 STAMFORD AÇIQ TİPLİ
MAJESTIC G500IO550CURSOR13TE7 STAMFORD AÇIQ TİPLİ
MAJESTIC G600IO600CURSOR16TE1W STAMFORD AÇIQ TİPLİ
Genparts saytı generatorların,dizel mühərriklərin, mühərriklərin, avtomaşınların, yol-tikinti texnikalarının, xüsusi texnikaların və onlara məxsus ehtiyat hissələrin satışını təşkil edir. Saytda müxtəlif növdə ehtiyat hissələrinin adları, nömrələri və şəkilləri verilmişdir. Siz saytdan istifadə  zamanı və ya Sayta daxil olmaqla öyrənilmiş hər hansı məlumatıi və ya mövcud xidmətlərdən hər hansı birini istifadə edə, dəyişə, şəkilini dəyişdirə, nümayiş etdirə, paylaşa, patentləşdirə, ötürə, sata, nəşr edə, köçürə, kommersiya məqsədləri üçün Saytdan və ya Xidmətlərdən hər hansı materialın sürətini çıxara, hər hansı müəllif hüququnu, ticarət nişanını və yaxud orijinal materialda və ya Xidmətlərin nəticəsində əldə edilmiş və ya Saytdan köçürülmüş və ya çap edilmiş materiallarda mövcud digər intellektual mülkiyyət göstəricilərini ortadan qaldıra, qaralaya və ya dəyişdirə bilmərsiniz. İntellektual mülkiyyət hüququnu pozan, hədə, böhtan, pornoqrafik xarakter daşıyan, yoxlanılmamış, yanlışlığa sövq edən, təhqiramiz, nalayiq, skandal, təhrikçi, hörmətsiz materialların və ya Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini pozan və qanunsuz olan davranışa səbəb olan və yaxud təhrik edən bu kimi başqa materialların yerləşdirilməsi və ya verilməsi üçün Saytdan istifadə etmək qadağandır!

Genparts.az © 2024 All Rights Reserved.