+994516428285                    
Generatorlar Cummins
GENERATORLARkVAMÜHƏRRİKALTERNATORTİPƏTRAFLI
STRONG G30CS33X3.3G1 STAMFORD KABİN TİPLİ
STRONG G40CS44S3.8G4 STAMFORD KABİN TİPLİ
KING G60CS66S3.8G7 STAMFORD KABİN TİPLİ
QUEEN G80CS886BTA5.9G5 STAMFORD KABİN TİPLİ
QUEEN G100CS1106BTA5.9G5 STAMFORD KABİN TİPLİ
ROYAL G130CS1496BTAA5.9G6 STAMFORD KABİN TİPLİ
ROYAL G150CS1656BTAA5.9G7 STAMFORD KABİN TİPLİ
ROYAL G200CS-E220QSB7G5 STAMFORD KABİN TİPLİ
ROYAL G250CS-E275QSL9G3 STAMFORD KABİN TİPLİ
ROYAL G300CS330QSL9G5 STAMFORD KABİN TİPLİ
MAGNUM G350CS385NTA855G4 STAMFORD KABİN TİPLİ
MAGNUM G450CS495QSX15G6 STAMFORD KABİN TİPLİ
MAGNUM G500CS550QSX15G8 STAMFORD KABİN TİPLİ
EXTREME G650CS700VTA28G5 STAMFORD KABİN TİPLİ
EXTREME G800CS880QSK23G3 STAMFORD KABİN TİPLİ
EXTREME G900CS1000QST30G3 STAMFORD KABİN TİPLİ
EXTREME G1000CS1100KTA50-G3 STAMFORD KABİN TİPLİ
EXTREME G1250CS1250KTA50-G3 STAMFORD KABİN TİPLİ
ALPHA G30CO33X3.3G1STAMFORDAÇİQ TİPLİ
ALPHA G40CO44S3.8G4STAMFORDAÇİQ TİPLİ
BETA G60CO66S3.8G7STAMFORDAÇİQ TİPLİ
GAMMA G80CO886BTA5.9G5STAMFORDAÇİQ TİPLİ
GAMMA G100CO1106BTA5.9G5STAMFORDAÇİQ TİPLİ
STAR G130CO1496BTAA5.9G6STAMFORDAÇİQ TİPLİ
STAR G150CO1656BTAA5.9G7STAMFORDAÇİQ TİPLİ
STAR G200CO-E220QSB7G5STAMFORDAÇİQ TİPLİ
STAR G250CO-E275QSL9G3STAMFORDAÇİQ TİPLİ
STAR G300CO330QSL9G5STAMFORDAÇİQ TİPLİ
MAJESTIC G350CO385NTA855G4STAMFORDAÇİQ TİPLİ
MAJESTIC G450CO495QSX15G6STAMFORDAÇİQ TİPLİ
MAJESTIC G500CO550QSX15G8STAMFORDAÇİQ TİPLİ
EPSILON G650CO700VTA28G5STAMFORDAÇİQ TİPLİ
ZEUS G800CO880QSK23G3STAMFORDAÇİQ TİPLİ
ZEUS G900CO1000QST30G3STAMFORDAÇİQ TİPLİ
ZEUS G1000CO1100QST30G4STAMFORDAÇİQ TİPLİ
ZEUS G1250CO1260KTA50-G3STAMFORDAÇİQ TİPLİ
Genparts saytı generatorların,dizel mühərriklərin, mühərriklərin, avtomaşınların, yol-tikinti texnikalarının, xüsusi texnikaların və onlara məxsus ehtiyat hissələrin satışını təşkil edir. Saytda müxtəlif növdə ehtiyat hissələrinin adları, nömrələri və şəkilləri verilmişdir. Siz saytdan istifadə  zamanı və ya Sayta daxil olmaqla öyrənilmiş hər hansı məlumatıi və ya mövcud xidmətlərdən hər hansı birini istifadə edə, dəyişə, şəkilini dəyişdirə, nümayiş etdirə, paylaşa, patentləşdirə, ötürə, sata, nəşr edə, köçürə, kommersiya məqsədləri üçün Saytdan və ya Xidmətlərdən hər hansı materialın sürətini çıxara, hər hansı müəllif hüququnu, ticarət nişanını və yaxud orijinal materialda və ya Xidmətlərin nəticəsində əldə edilmiş və ya Saytdan köçürülmüş və ya çap edilmiş materiallarda mövcud digər intellektual mülkiyyət göstəricilərini ortadan qaldıra, qaralaya və ya dəyişdirə bilmərsiniz. İntellektual mülkiyyət hüququnu pozan, hədə, böhtan, pornoqrafik xarakter daşıyan, yoxlanılmamış, yanlışlığa sövq edən, təhqiramiz, nalayiq, skandal, təhrikçi, hörmətsiz materialların və ya Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini pozan və qanunsuz olan davranışa səbəb olan və yaxud təhrik edən bu kimi başqa materialların yerləşdirilməsi və ya verilməsi üçün Saytdan istifadə etmək qadağandır!

Genparts.az © 2024 All Rights Reserved.